Analytics

Analytiikkatyökalujen täytyy käsitellä useammasta lähteestä tulevaa tietoa reaaliaikaisesti. Datalle luodaan sääntöjä ja puhdistusmekanismeja, joilla varmistetaan tiedon oikeellisuus. Oikeellisen tiedon sekä reaaliaikaisuuden avulla yrityksen käyttöön voidaan valjastaa ennakoivaa analytiikkaa. Analytiikkaratkaisuilla yritys voi esim. pienentää varastojaan, tehostaa markkinointiaan, palvella asiakkaitaan paremmin sekä varmistaa, että liiketoiminnan päätökset tehdään oikean tiedon perusteella.

SAP Analytics Cloud -ratkaisun ovat valinneet jo tuhannet asiakasyritykset. Johtuen natiivi-integraatiosta kaikkiin SAP-järjestelmiin, Analytics Cloud on luonnollinen valinta yrityksille, jotka ovat jo SAP-käyttäjiä. Ratkaisu tarjoaa ”self service” -analytiikan lisäksi ennustavaa analytiikkaa, raportointia ja suunnittelua sekä mahdollisuuden käyttää tätä kaikkea Augmented Reality -sovelluksissa.

Konsulttimme ovat auttaneet yrityksiä esim. finanssi-, tietoliikenne-, sekä julkishallinnon aloilla kehittämään heidän liiketoimintaansa laadukkaan tiedon pohjalta. Ratkaisujemme avulla tälläkin hetkellä ohjataan ambulanssit oikeaan paikkaan, pidetään varastot oikealla tasolla, parannetaan asiakkaiden palvelukokemusta sekä tarjotaan oikeaa tietoa oikeaan aikaan.

Analytics