HSL

Sybase sujuvan joukkoliikenteen asialla

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnitteluun saadaan lähtötietoa järjestelmällä, jonka ytimessä ovat SAP Sybase ASE-tietokanta ja IQ-tietovarasto.

 

”Mitä vähemmän tietokantaratkaisu näkyy loppukäyttäjälle, sen parempi”, toteaa HSL:n IT-asiantuntija Hannu Kangas. ”Tärkeintä on, että se toimii nopeasti.”
 
Nopeus onkin valttia pääkaupunkiseudun kuntayhtymän HSL:n joukkoliikenteen suunnittelujärjestelmässä. Järjestelmään syötetään jatkuvasti valtavia määriä dataa, jota kertyy, kun pääkaupunkiseudun asukkaat leimaavat digitaalisen matkakorttinsa bussiin, metroon, raitiovaunuun, paikallisjunaan tai Suomenlinnan lautalle astuessaan.
 
Järjestelmä rakentuu useiden eri toimittajien teknologioista, ja sen ytimessä pyörivät Sybasen ASE-relaatiotietokanta ja tiedon käsittelyä nopeuttava sarakepohjainen IQ-tietovarasto.
 
Matkakorttidatan tuella HSL:ssä suunnitellaan vuosittain joukkoliikenteen kesä- ja talviaikataulut sekä ratkotaan monia arkipäivän liikenneongelmia. Pysäkkikohtaisesti tallennetun tiedon perusteella voidaan esimerkiksi optimoida bussien reittejä tai selvittää, miksi tietyn linjan bussit ovat liian täynnä tai myöhässä.
 
”Lisäksi järjestelmässä on muun muassa liikenteen hankinnan ja seurannan käyttämää tietoa liikenteen kilpailutuksessa käytettävien laatuvaatimusten toteutumisesta”, suunnittelija Irene Muotka kertoo.
 
Aikaa keskittyä olennaiseen
 
Eniten dataa järjestelmään kertyy bussien käytöstä, sillä muissa liikennevälineissä kausilippuja käyttävien ei tarvitse näyttää matkakorttejaan lukijalaitteella. Muotka toteaa kuitenkin, että vahvasta linja-autopainotuksesta huolimatta laaja tiedonkeruujärjestelmä on HSL:n suunnittelijoille todellinen etu.
 
”Jos ei olisi mitään automaattista tiedonkeruujärjestelmää, tarvittaisiin runsaasti kenttätyötä laskentoihin ja mittauksiin sekä panostusta tulosten jälkikäsittelyyn”, hän huomauttaa.
 
Järjestelmän työkaluja kehitetään koko ajan, ja tavoitteena on antaa joukkoliikenteen suunnittelijalle mahdollisuus keskittää energiansa olennaiseen, eli vaihtoehtojen kehittelyyn ja vaikutusten arviointiin.
 
Sybase jo yli vuosikymmenen ajan
 
Järjestelmän käytettävyyden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tietojen käsittely sujuu nopeasti. Nopeuteen puolestaan vaikuttaa olennaisesti käytetty tiedonhallintaratkaisu. HSL:llä ja sen edeltäjällä YTV:llä on luotettu Sybasen teknologiaan jo yli vuosikymmenen ajan.
 
”Valitsimme vuonna 1996 YTV:n relaatiotietokantaratkaisuksi Sybasen. Kun pohdimme tietovarastoratkaisun hankintaa, IQ:n sarakepohjainen ratkaisu kiinnosti tehokkuutensa vuoksi”, Hannu Kangas muistelee.
 
Kankaan mukaan IQ onkin tuonut tietokantahakuihin kaivattua lisätehoa. ”Loppukäyttäjä arvioi raportointijärjestelmää kokonaisuutena. Tietokanta toimii taustalla ja näkyy yleensä vain silloin, kun se on hidas. IQ on vastannut hyvin tehokkuusvaatimuksiin”, hän toteaa.
 
Hannu Kangas painottaa, että usean eri toimittajan teknologioista koostuvan suunnittelujärjestelmän hallinnassa on omat haasteensa. ”Yhteistyö ja koordinointi on erityisen tärkeää hyvän ja toimintaa tukevan lopputuloksen aikaansaamiseksi.”
 
S.Y.B. Finland on ollut apuna asennuksissa, virhetilanteiden selvittelyssä ja myös teknisen ympäristön suunnittelussa. ”S.Y.B. Finlandin palvelu on ollut asiantuntevaa ja joustavaa”, Kangas kiittää.
 
Näin HSL hyötyy:
 
  • Jatkuvasti kasvavan pääkaupunkiseudun julkista liikennettä voidaan suunnitella ja kehittää laajan ja yksityiskohtaisen tiedon pohjalta
  • Tehokas tiedon käsittely säästää suunnittelijoiden työaikaa varsinaiseen suunnittelutyöhön
  • Tietoa voi hyödyntää monipuolisesti ja joustavasti
  • Täysiin busseihin ja linjojen myöhästelyihin voidaan reagoida nopeasti

 

Käytetyt SAP Sybase-teknologiat:

  • SAP Sybase ASE -relaatiotietokanta
  • SAP Sybase IQ -tietovarasto
  • SAP Sybase PoweDesigner -mallinnustyökalu